บริษัท เอส. อาร์. พรีเมี่ยม จำกัด

ข้อมูลการชำระเงิน

 

ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำการสั่งผลิตสินค้า จำนวน 50 % ของมูลค่าการซื้อขาย และส่วนที่เหลือลูกค้าจะชำระเต็มจำนวน ณ วันนัดส่งสินค้า เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของทางบริษัทฯ และ ลูกค้า ในการได้รับสินค้าตรงวันที่นัดค่ะ

 

เงื่อนไข

กำหนดการส่งสินค้า จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสินค้า และจำนวนการสั่งซื้อต่อครั้ง ขั้นต่ำประมาณ 7-10 วัน นับจากวันสรุปโลโก้หรือ วันสั่งซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร